Electrical engineering in EPLAN

Op zoek naar een betrouwbaar elektrisch engineeringbureau dat zich specialiseert in EPLAN? Vertrouw op GDK Engineering. Wij beschikken over een bijzondere expertise in procesinstallaties, industriële automatisatie en machinebouw binnen een brede waaier aan industriële sectoren. Op basis van de aangeleverde P&ID en de instrumentatielijst werken wij in EPLAN alle vereiste elektrische schema’s uit. Deze voldoen gegarandeerd aan alle specifieke normeringen en wetgeving. Daarnaast verzorgen wij de lay-out in 2D of 3D van alle vereiste stuurkasten en operatorpanelen. Ook het samenstellen van de gewenste lijsten nemen wij voor onze rekening.

Welke elektrische schema’s werken wij in EPLAN uit?

Wij engineeren de elektrische schema’s voor alle mogelijke proces- en productieautomatisatie en machinebouwers.

Enkele voorbeelden: een pneumatisch bulktransport met doseertoestellen, feeders, mengers, malers, afvulunits, doseerschroeven, mengwalsen, conche, verpakkingslijn, ….

Welke stuurkasten ontwerpen wij?

Wij ontwerpen alle mogelijke laagspanningsborden:

  • MCC panelen
  • PLC-panelen
  • Remote I/O kasten
  • Klemmenkasten

Onze meerwaarde als elektrisch engineer?

Correct uitgewerkte en gedetailleerde elektrische schema’s vormen het fundament onder een succesvol industrieel automatisatieproject. Op basis van de aangeleverde P&D en de instrumentatielijst werken wij in EPLAN de correcte elektrische schema’s uit.

Voor elk project houden wij steeds het einddoel in de gaten: een veilige, efficiënte en betrouwbare industriële (proces)installatie.

Dit engagement geldt voor elke opdracht, of wij nu rechtstreeks werken voor de eindklant of in opdracht van een machinebouwer, kastenbouwer of industrieel automatiseringsbedrijf.

De elektrische engineering vormt een onmisbare schakel in industriële automatisering en machinebouw. Zonder elektrische sturing functioneert niets.

Naast onze uitgebreide materialenkennis beschikken wij over een diepgaande en actuele kennis van alle recente normeringen en wetgeving, specifiek voor de verschillende bedrijfssectoren en landen. Vanuit onze passie voor techniek volgen wij nauwgezet de laatste technologische ontwikkelingen op de voet.

Welke lijsten leveren wij naast de elektrische schema’s aan?

Elk project is maatwerk, waarbij wij aanleveren wat de klant verwacht. Op basis van door ons uitgewerkte elektrische schema’s in EPLAN kunnen wij volgende lijsten genereren en leveren:

  • I/O lijsten
  • Kabellijsten
  • Klemmenlijsten
  • Materiaallijsten
  • ERP-lijsten

Een engineer in EPLAN nodig?
Vraag je prijsofferte.

Je industrieel automatisatieproject persoonlijk bespreken?
Contacteer ons voor een afspraak.